B Y G G T J Ä N S T E R
T J Ä N S T E R


Amarent Service AB är ett byggservice företag som bygger framgångsrika bygg och bostadsprojekt baserat på samarbete, kundfokus, erfarenhet och kostnadskontroll. Allt från enstaka renoveringar till bostadshus, hallar och kontor. Vi utgår från Helsingborg och arbetar i större delar av södra Sverige. Vårt Team är utrustat med alla nödvändiga kunskaperna för att klara kraven inom branschen och strävar alltid efter att jobba med spetskompetens för att säkerställa god kvalitet. Vårt syfte är att ge varje projekt så optimala förutsättningar som möjligt avseende metod och materialval.


Bostäder


Vi utför byggnation av nya bostäder i mindre och större omfattning. Vi vill bidra till samhällsutvecklingen och ser till att det vi bygger håller i förstahand hög kvalitet och arkitektur som bidrar till stadens vackra utformning. Vårt ansvar sträcker sig hela vägen från nöjd kund till miljöhänsyn och människans välbefinnande och trygghet. Genom vårt arbete strävar vi alltid efter hållbart, effektivt och attraktivt byggande som kommer vara attraktiva för oss, och för kommande generationer.

Lokaler


Industribyggnader och handelslokaler ska uppfylla högt ställda krav och vara ändamålsenliga för att effektivisera verksamheten. Vi Bygger nya fastigheter för detta ändamålet och anpassar på uppdrag befintliga byggnader inom olika branscher. Genom vår kunskap kan vi hjälpa dig att bygga hållbara byggnader av hög kvalitet och anpassning till dagens krav.

R E F E R E N S   P R O J E K T

Villa Helsingborg 


Parhus Råå


Kedjehus Åstorp


Villa Gantofta


Lager och kontor Helsingborg 


Villa Mölle


Villa Nyhamnsläge


Villa Gantofta 


Pool projekt


Lager och kontor Höganäs


Villa Lerberget


Villa Gantofta 


Bostadsprojekt Åstorp


Lager och handel Helsingborg


Restauranglokaler Lund